EX-SQ
regulamin klanu EX-SQ - Wersja do druku

+- EX-SQ (https://ex-sq.pl)
+-- Dział: EX-SQ.PL (https://ex-sq.pl/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Dział: Informacje (https://ex-sq.pl/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Wątek: regulamin klanu EX-SQ (/showthread.php?tid=1)regulamin klanu EX-SQ - ozyrus27 - 12-05-2017

I. Regulamin Klanu EX-SQ

   Poniższy regulamin został stworzony w celu jak najlepszej współpracy
   pomiędzy Klanowiczami oraz poprawnemu funkcjonowaniu klanu.
   Wszyscy Klanowicze maja obowiązek stosować się do regulaminu !

1. Klan Sekcja EX-SQ jest Klanem 4FUN.
2. Klanem rządzi Dowódca i jako taki nie odpowiada przed nikim za swoje decyzje.
3. Podczas nieobecności Dowódcy jego obowiązki przejmują Oficerowie Wykonawczy i za swoje decyzje odpowiadają tylko przed Dowódcą.
4. Każdy Klanowicz ma możliwość wypowiadać się na tematy dotyczące klanu w sposób jasny pamiętając o kulturze.
5. Klan przyjmuje graczy od 14 lat. W wyjątkowych sytuacjach prawo do zmiany tego zastrzega sobie Dowódca, Oficerowie Wykonawczy lub Oficerowie Kadrowi po konsultacji ze wcześniej wymienionymi oficerami.
6. Podczas Twierdzy i CW oraz innych gier zespołowych, wykonywanie poleceń Rozstawiającego jest BEZDYSKUSYJNE.


II. KORZYSTANIE Z TS I CZATU.
1. TS jako podstawowy komunikator głosowy jest obowiązkowy po godzinie 18.00 oraz podczas rozgrywek na Twierdzach, CW, Turniejach itp.
   Nieobecność na TS podczas rozgrywek klanowych może skutkować brakiem udziału takiej osoby w grach zespołowych.


III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Każdy gracz może proponować Dowódcy, Oficerom Wykonawczym i Oficerom Kadrowym graczy chętnych do wstąpienia do Klanu.
2. Za niestosowanie się do zapisów powyższego regulaminu przewiduje się kary, do usunięcia z klanu włącznie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję zawsze podejmuje Dowódca Klanu,
   a w przypadku jego nieobecności i konieczności podjęcia działań natychmiast - Oficer Wykonawczy.


Dowództwo Klanu EX-SQ.


RE: regulamin klanu EX-SQ - tomwkr7 - 12-29-2017

ok to pasuje tylko kto to przestrzega papatki wszystkim